Background
20.8.2021ulkoilualue

Esit­te­lys­sä Luukkaan ul­koi­lua­lue (Luukki) Espoossa

Luukkaan metsäalue kuuluu Nuuksion jär­viy­län­köön ja se sisältää 2 eri aar­nia­luet­ta. Alueen pinta-ala on 620 ha. Alueelta löytyy niin mänty- kuin leh­ti­puu­met­sää, kallioita sekä suota.

Luukki on yksi suo­sik­ki­pai­kois­ta­ni ulkoiluun Espoossa. Vih­din­tien mo­lem­mil­la puolilla si­jait­se­va Luukkaan ul­koi­lua­lue sisältää eri pituisia lenkkejä ja reittien varrella, paria aivan pienintä ym­py­rä­lenk­kiä lukuun ottamatta sijaitsee useita eri lampia. Reitit ovat merkitty maastoon hyvin ja matkan varrella on jonkin verran mäkiä, joista pari on jyrkempää. Reitit ovat pääosin hy­vä­kun­tois­ta hiek­ka­tie­tä ja reitin varrelta lähtee myös sieltä täältä pie­ne­mi­piä polkuja metsään, mikäli haluaa käydä tut­ki­mas­sa paikkoja. Itselläni on myös pa­pe­ri­kart­ta alueesta, joten olen käynyt tut­ki­mas­sa lä­hiym­pä­ris­töä useita kertoja. 


Keskityn tässä ar­tik­ke­lis­sa ni­me­no­maan mer­kit­tyi­hin reit­tei­hin, tai niistä kahteen, 8,6 km ja 5,6 km pituisiin ym­py­rä­lenk­kei­hin. Pidempi lenkki kulkee hetken matkaa toisella Espoon suo­sik­kiul­koi­lu­pai­kois­ta­ni, Kai­ta­lam­mel­la, mutta se paikka ansaitsee ihan oman esittelyn, joten jätän sen siis tässä ar­tik­ke­lis­sa vä­hem­mäl­le huomiolle. 


Mainitsen Kai­ta­lam­men ym­pä­ris­tös­tä sen verran, että se pätkä alueesta, joka osuu yllä mainitun pidemmän reitin varrelle, sisältää tu­li­pai­kan ka­tok­si­neen.  Alle kilometri tästä paikasta, saman pitkän reitin varrella reittiä myö­tä­päi­vään kul­jet­taes­sa on myös toinen tu­li­paik­ka samoilla mu­ka­vuuk­sil­la, Vih­din­tien toisella puolella Hal­ko­lam­men rannassa. Näillä paikoilla on myös ke­sä­kau­del­la ylläpito, jolloin puitakaan ei tarvitse kantaa mukanaan. Nämä paikat ovat usein varattuja, sillä tu­li­pai­kat ovat todella suo­sit­tu­ja ja Kai­ta­lam­men tu­li­pai­kan vieressä on myös suosittu ui­ma­rei­den laituri. 


Nuuksion jär­viy­län­kö


Luukkiin on Helsingin kes­kus­tas­ta n. 22 km matka. Luukki on helppo saa­vu­tet­ta­va niin omalla autolla, jul­ki­sil­la kuin pol­ku­pyö­räl­lä. Sen lisäksi, että alue on hieno, siellä on myös paljon kat­sot­ta­vaa. Luukkaan metsäalue kuuluu Nuuksion jär­viy­län­köön ja se sisältää 2 eri aar­nia­luet­ta. Alueen pinta-ala on 620 ha ja lueelta löytyy niin mänty- kuin leh­ti­met­sää, kallioita sekä suota. Alueella on myös Luukkaan vanha kartano, joka on avoinna vie­rai­li­joil­le. Osa Luukin alueen pelloista on myös vil­je­ly­käy­tös­sä. Talvella alueella kulkevat hiih­to­la­dut. 


Pi­dem­mäl­le 8,6 km lenkille voi lähteä useam­mas­ta kohdasta Vih­din­tie­tä. Itse olen lähtenyt liik­keel­le mo­lem­mil­le reiteille usein Luukin kartanon lähellä si­jait­se­val­ta il­mai­sel­ta pieneltä park­ki­pai­kal­ta. Toisinaan olen myös halunnut tukea alueen yrittäjää park­kee­raa­mal­la "yl­lä­pi­to­ra­has­to­pai­koil­le", sillä näillä rahoilla yl­lä­pi­de­tään ja kun­nos­te­taan alueen reittejä. Kartanon pihan iso park­ki­paik­ka on siis mak­sul­li­nen, mutta sinne mahtuu lähemmäs 200 autoa ja siellä on myös talvisin ylläpito, mitä pienellä park­ki­pai­kal­la ei ole. 


Vih­din­tien toisella puolella si­jait­se­va pieni ilmainen park­ki­paik­ka on usein täynnä, joskus ääriään myöden. Kyllä sinnekin on silti mahtunut usein kymmeniä autoja sulassa sovussa. Tämän park­ki­pai­kan kunto tosin vaihtelee reilusti. Märällä kelillä alue muuttuu liu­ku­ra­dak­si, jolloin autot tanssivat omaa valssiaan liejussa kylki edellä liu­kas­tel­len ja tuo puuroinen muhju voi olla joskus aika syvääkin. 


Samasta syystä park­ki­pai­kan pohja sekä sinne johtava pieni hiek­ka­tien pätkä ovat sateiden väis­tyt­tyä välillä melkoista pe­ru­na­pel­toa mont­tui­neen. Luulen myös rik­ko­nee­ni omasta autostani iskarin, kään­tyes­sä­ni kerran Vih­din­tiel­tä tälle park­ki­pai­kal­le. Asvaltin ja hiek­ka­tien lii­tos­koh­taan kun oli il­mes­ty­nyt yllättäen isompi kuoppa. Satuin sitten sateiden jälkeen ajamaan siihen juuri sen ensi-il­mes­ty­mi­sen jälkeen ja siinä se on ollut ja pysynyt sen jälkeen jo pidemmän aikaa. Eli va­ro­vai­suut­ta kannattaa noudattaa tällä puolella auton kanssa liik­kues­sa, koska tuotakaan monttua ei edes näe hiek­ka­tiel­le ajaessa ennen kuin on liian myöhä. 


Rakkaasta lapsesta otetaan paljon valokuvia, joita minulta löytyy alueelta paljon. Olen kävellyt, hölk­käil­lyt, päi­vä­ret­keil­lyt ja seik­kail­lut alueella niin päivällä kuin yöllä ja eri vuo­de­nai­koi­na. Lisäksi reitillä on usein tullut vastaan myös lap­si­per­hei­tä rat­tai­neen sekä vauh­ti­veik­ko­ja maas­to­pyö­ri­neen. 


1646478979290_Luukki%20lyhyempi%20reitti-me.png

Lyhyempi 5,6 km lenkki. 

1646478979299_Luukki%20pidempi%20reitti-l48mxd-ius9yy-me.png

Pidempi 8,6 km reitti Luukkaan ulkoiluaeella. 

1646674515360_IMG_2773-me.jpg
1645356119824_IMG_4494-me.jpg
1645356119787_IMG_2799%20(1)-me.jpg
1645356121551_IMG_4641-me.jpg
1645356120764_IMG_7119-me.jpg
1645356120128_IMG_7126-me.jpg
1645358761020_IMG_7494-me.jpg
1645356120909_IMG_7680-me.jpg
1645358666167_IMG_7488-me.jpg
1645356120370_IMG_4521-me.jpg
1645356120607_IMG_5666-me.jpg
1645356121435_IMG_7240-me.jpg
1645356123576_IMG_4502-me.jpg
1645356116626_IMG_4688-me.jpg
1645356117267_IMG_2766%20(1)-me.jpg
1645356115658_IMG_2295-me.jpg
1645358699545_IMG_2795-me.jpg
1645726125512_IMG_4666-me.jpg
1645358719830_IMG_6744%20(1)-me.jpg
1645356121599_IMG_2767-me.jpg

Koska alueella kulkee talvella hiihtoladut, minun talvikuvani alueesta rajoittuvat muutaman vuoden takaiseen sulaan talveen, jolloin lunta ei saatu etelään paria pikku lumisadetta lukuun ottamatta juuri ollenkaan. Silloin kävelin ja kuvasin Luukissa ihan uusin silmin. Tutut paikat saavat aivan uuden ilmeen eri vuodenaikoina. Kyllä Luukissa pääsee talvellakin ulkoilemaan ja kävelemään, mutta olen itse suunnannut silloin muille alueille ulkoilupuuhiin. Yllä olevaan galleriaan olen koonnut joitain sulan maan kuviani ja alempaa löytyy talven aikana otettuja kuvia. 


1645356122060_IMG_7080-me.jpg
1645356120076_IMG_7060-me.jpg
1645356118534_IMG_6823-me.jpg
1645358832882_IMG_4342-me.jpg
1645356113413_2CA6F4C6-F8E4-4923-BDEE-AEF70663E704-me.jpg
1645358923179_IMG_7093-me.jpg
1645358805487_IMG_7185-me.jpg
1645358852777_IMG_6892-me.jpg
Jaa tämä artikkeli

Kommentit